آنچه ما ارائه می دهیم

در هر سازمان یا شرکتی که از بیش از یک عضو تشکیل شده باشد، مدیریت منابع انسانی معنا می یابد و معمولا نقش و وظیفه ای است که بر عهده مدیر اجرایی می باشد. مدیریت منابع انسانی شامل وظایفی از جمله گزینش و استخدام نیروها، آموزش کارکنان، توانمند سازی افراد، بررسی عملکرد، ایجاد انگیزه در کارمندان، دادن پاداش و غیره می باشد. با افزایش رقابت در میان کسب و کار ها لازم است تا نیرو ها و کارکنان کارآمد تر عمل کنند و بازدهی افزایش یابد. برای این منظور لازم است به کارمندان کمک شود تا در وهله اول به اهداف خودشان دست یابند تا بتوانند شما را به اهدافتان نزدیک تر نمایند.

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.